Onze werkwijze

Duidelijk, transparant en persoonlijk. Dat kenmerkt de werkwijze van Maasdelta Adviseurs, veelzijdig administratiekantoor in Rotterdam. Ontdek onze werkwijze:

  1. Vrijblijvend gesprek

De eerste stap is altijd een kennismakingsgesprek. We vinden het belangrijk dat u een goed gevoel heeft over ons. En dat we echt van meerwaarde zijn voor uw bedrijf of praktijk.

  1. Volledigheid van informatie

Aan het eind van het gesprek kunt u aangeven of we een offerte mogen maken. Om dit goed te doen, hebben we alle relevante informatie van u nodig. Want dan werken we zo efficiënt mogelijk. Dat scheelt ons veel tijd voor het opzoeken van allerlei gegevens. En dat bespaart ú kosten. 

  1. Offerte

De offerte geeft u volledige duidelijkheid over de werkzaamheden en onze tarieven. De offerte fungeert als raamovereenkomst van opdracht én als grondslag voor de begrotingen voor huidige en toekomstige werkzaamheden. Pas na uw akkoord gaan we aan de slag. Voor elke opdracht die we vervolgens uitvoeren, maken we een aparte offerte.

  1. Meerwerk

Het kan zijn dat er meerwerk is. Ook hiervoor maken we een begroting, met uitleg over de werkzaamheden. Sommige zaken vallen buiten de begroting. Denk aan:

  • Reistijd, reiskosten en verschotten (zoals aangetekende post, koeriersdiensten en KvK-kosten);
  • Uren (of delen hiervan) voor in- en uitgaande mails, telefonisch overleg, besprekingen en tussentijdse rapportages, omdat deze op voorhand qua omvang niet zijn in te schatten;
  • Werk als gevolg van het onjuist, onvolledig en/of niet tijdig aanleveren van gegevens.

Afwijking van 20%

Maasdelta Adviseurs behoudt zich in de raamovereenkomst het recht voor om een afwijking van 20% van de begrote werkzaamheden af te dekken. Afwijkingen boven de 20% geven we vooraf aan. Dit betekent dat we de uren tot maximaal 20% boven het aangegeven bedrag kunnen factureren, zonder dat u hiervoor vooraf een extra offerte ontvangt. U kunt ervan op aan dat we zo efficiënt mogelijk werken.

  1. Facturatie

We factureren de werkzaamheden achteraf, aan het eind van de periode (bijvoorbeeld week of maand) waarin de werkzaamheden zijn verricht. Of we declareren deze aan het begin van de daaropvolgende periode. Als dat nodig is, worden de verrichte werkzaamheden, geheel of ten dele, als onderhanden werk aangehouden en worden in een volgende periode gedeclareerd. Bij de factuur ontvangt u een uitgebreide urenverantwoording met de tijdbesteding, de tarieven en de werkzaamheden.

Wij nodigen u uit voor een kosteloos kennismakingsgesprek