Erf-en-schenkbelasting - Maasdelta adviseurs

Erfrecht en schenkbelasting

Heeft u te maken met erfrecht of schenkrecht? Als ondernemer zijn er mogelijkheden om deze belasting uit te stellen óf te drukken. Namelijk met vermogensplanning. Een complex proces, omdat privé en zakelijk niet gescheiden zijn. We adviseren u graag over de beste oplossing voor uw situatie.

Erfrecht en schenkbelasting

Het erfrecht regelt de overgang van de bezittingen en schulden van de erflater op de erfgenamen. Heeft u geen testament? Dan bepaalt het erfrecht wie uw erfgenamen zijn en hoeveel zij erven. De regels hiervoor staan in het Burgerlijk Wetboek. Schenkbelasting is de belasting die u betaalt als u een schenking of een gift krijgt. Een schenking bestaat meestal uit geld of goederen.

Vermogensplanning als oplossing

Waarom vermogensplanning een oplossing is? Omdat ook de aandelen die u houdt in de bv of het belang dat u hebt in uw onderneming deel mogen uitmaken van het vermogen dat kan worden getroffen door deze belastingen. En bent u getrouwd op huwelijkse voorwaarden of inmiddels weer getrouwd in gemeenschap van goederen? Ook dat kan van invloed zijn op de belastingen die u moet betalen.

Vennoot, dga of maat

Bent u een directeur-grootaandeelhouder (dga) en heeft u een aanmerkelijk belang aandelen? Dan kunt u misschien een beroep doen op een doorschuiffaciliteit. De regeling is zeer complex, dus we moeten de feiten en wensen zorgvuldig in kaart brengen. Bent u vennoot of maat? Dan moet er in het firmacontract iets staan over de voortzetting van de vof of het maatschap. Het kan ook zijn dat u gerechtigd bent in de zogenoemde stille reserves. Dit is het verschil tussen de werkelijke waarde en de boekwaarde.

Inkomstenbelasting bij overlijden

Komt u te overlijden? Dan krijgen uw nabestaanden enkele maanden daarna een aangifteformulier voor de inkomstenbelasting. Zetten uw erfgenamen uw onderneming voort? Dan kunnen zij misschien gebruikmaken van de bedrijfsopvolgingsregeling. Zij betalen dan minder of geen erfbelasting.

Bedrijfsopvolging

Bij dit alles spelen de emoties een belangrijke rol. Dat geldt ook voor bedrijfsopvolging. Ook dan wilt u ene kind niet bevooroordelen ten opzichte van de andere kind. Maar hoe dit u dat bijvoorbeeld als u drie kinderen heeft en maar één of twee kinderen de onderneming willen voorzetten?

De pluspunten van Maasdelta Adviseurs

De afwikkeling van een erfenis kan een complexe samenloop zijn van huwelijksvermogensrecht, testamenten, overeenkomsten en de inkomstenbelasting. Het is belangrijk dat al deze afspraken in lijn met elkaar liggen. Dit voorkomt dat uw partner en uw kinderen te veel belasting betalen. Maasdelta Adviseurs denkt graag met u mee. We bekijken uw vraag compleet. We brengen uw wensen en doelen in kaart en kijken naar wet- en regelgeving. We stellen een vermogensplanning op en berekenen wat dit plan u en uw naasten oplevert.

Advies nodig over erfrecht en schenkrecht?