Financieel Advies - Veelzijdig Administratiekantoor in Rotterdam

Ondernemersplan met liquiditeitsbegroting

Bent u een startup? Of heeft u mooie plannen waarvoor u een financieringsaanvraag wilt indienen? Dan zal de bank of investeerder u vragen hoe u uw plannen denkt te realiseren en terugbetalen. Kortom: u moet een ondernemersplan maken, inclusief een financiële onderbouwing. Met prognoses over het verloop van uw investeringen, uw opbrengsten en kosten en uw terugverdiencapaciteit en -periode. Ook een liquiditeitsbegroting is dus zinvol. Maasdelta Adviseurs adviseert u graag.

De pluspunten van Maasdelta Adviseurs

Bij het opstellen en een ondernemingsplan met liquiditeitsprognose werken administrateur, accountant en jurist nauw samen. We ondersteunen u en we toetsen uw plannen op haalbaarheid. Zodat u uw plannen met vertrouwen presenteert aan de beoogde geldverstrekkers. We bekijken uw vraag van alle kanten en adviseren u compleet. We signaleren de knelpunten en informeren over de valkuilen.

Wat is een liquiditeitsbegroting?

Een liquiditeitsbegroting is een schematische weergave van alle in- en uitgaande geldstromen in een bepaalde periode. Zo’n begroting geeft inzicht in de financiën.

Advies en ondersteuning bij uw ondernemingsplan?