Juridisch Advies - Veelzijdig Administratiekantoor in Rotterdam

Civieljuridische ondersteuning: overeenkomsten opstellen

Niets menselijk is ons vreemd. We vergeten zaken en herinneren afspraken anders dan de wederpartij. Of andersom. Een conflict is dan snel geboren. Veel van wat u met elkaar afspreekt, is vastgelegd in het wetboek, met name in het burgerlijk recht. Maar vaak is dat niet voldoende, want uw wensen heeft altijd alleen betrekking op uw specifieke situatie. Hoe u het wél goed regelt? Door uw afspraken vast te leggen in een overeenkomst. Dit schept duidelijkheid en vertrouwen tussen de partijen. We helpen u graag.

Wat regelt het burgerlijk recht?

Het burgerlijk recht regelt de verhoudingen tussen burgers onderling. En soms ook de verhoudingen tussen burger en overheid. Denk aan de koop van een stuk grond of een koopovereenkomst.

Advies over de (eventuele) gevolgen

Voor alle duidelijkheid: een standaard overeenkomst bestaat niet. Want die houdt nooit rekening met het grotere plaatje. Wij doen dat wél, met financiële, fiscale en juridische kennis. We bekijken uw zaak van alle kanten. We adviseren u over de (eventuele) gevolgen die u als niet-jurist misschien over het hoofd ziet. In ons begeleiding houden we rekening met uw wensen, de gevolgen van de verplichtingen die u aangaat en uw financiën. En zo nodig houden we rekening met uw gezinssituatie.

Ondersteuning met het opstellen van een overeenkomst?