Aangiften - Veelzijdig Administratiekantoor in Rotterdam

Loonheffing: belasting op loon

Is uw onderneming een rechtspersoon (bv, nv, vereniging of stichting)? Of heeft u als eenmanszaak, vof of maatschap personeel in dienst? Dan heeft u te maken met loonbelasting: belasting over het loon van werknemers. Ook als u als directeur-grootaandeelhouder (dga) in loondienst bent, betaalt u loonheffing. Maar wat houdt dit voor u in? Wat zijn uw verplichtingen? Aan welke eisen moet voldoen als u een werknemer in dienst neemt?

Wel of geen dienstbetrekking?

Loonheffing wordt alleen geheven als er een dienstverband is. Er zijn echte dienstverbanden, fictieve dienstverbanden en vroegere dienstbetrekkingen. Soms zijn de verhoudingen niet helder. In de arbeidsovereenkomst worden onder meer het salaris en de overige vergoedingen vastgelegd. Maar wanneer zijn deze vergoedingen belast? Ons advies: ga dit na voordat u de arbeidsovereenkomst sluit.

Bijzondere positie dga

De dga neemt een bijzondere positie in. Want hij is niet verzekerd voor werknemersverzekeringen. Ook moet hij zich een gebruikelijk loon toe-eigenen. Maar wat is toereikend: het minimum van 44.000 euro dat de wet aangeeft? Er zijn diverse methoden en richtlijnen om dat te berekenen. Bijvoorbeeld door te bekijken wat u in uw functie elders kunt verdienen (meest vergelijkbare dienstbetrekking).

Werkkostenregeling (WKR): quickscan en rekenmodule

Bij een dienstverband is sprake van een gezagsverhouding. Die verhouding blijkt uit het salaris en de overige vergoedingen. Sommige van die vergoedingen zijn belast, andere zijn belastingvrij. De Werkkostenregeling (WKR) regelt alle vergoedingen, verstrekkingen en ter beschikking gestelde voorzieningen die bij het loon horen. Voor de WKR ontwikkelden we een quickscan en rekenmodule. Hiermee berekenen we voor de dga en de werknemers de gevolgen van uw keuzes in vergoedingen.

De pluspunten van Maasdelta Adviseurs

Arbeidsovereenkomsten en loonheffingen vragen financiële, fiscale én juridische kennis. Bij Maasdelta Adviseurs werken fiscaal juristen, fiscaal adviseurs, een bedrijfsjurist, een loonbelastingdeskundige en AA-accountants. En zelfs een organisatieadviseur en een subsidieadviseur. We bekijken uw vraag compleet. We adviseren u, zodat u de juiste keuze maakt.

Advies nodig over loonheffingen?