Aangiften - Veelzijdig Administratiekantoor in Rotterdam

Omzetbelasting voor ondernemers

Verreweg de meeste ondernemers moeten omzetbelasting betalen: btw. De wet kent naast de hoofdregels veel uitzonderingen. Bovendien gelden er complexe regels bij de koop of bouw van een bedrijfspand of gebouw en bij de huur van onroerende zaken. Kortom, btw lijkt eenvoudig, maar dat is het niet altijd. Maasdelta Adviseurs adviseert u graag.

Drie btw-tarieven

De Belastingdienst heft omzetbelasting over leveringen en diensten. Er zijn drie tarieven:

  • 21% (het algemene tarief)
  • 6% (voor bepaalde tarieven en diensten)
  • Het nultarief (voor export). Onderscheid tussen intracommunautaire
    levering naar een EU-lidstaat of naar een niet-EU-lidstaat.

Wel of geen ondernemer

Het kan zijn dat u voor de inkomstenbelasting wel een ondernemer bent, en voor de omzetbelasting niet. En andersom kan ook. Daarnaast hebben veel bedrijven te maken met specifieke btw-vrijstellingen, zoals de internationale dienstverlening aan schepen en aan de offshore-industrie. Als Rotterdams bedrijf zijn we goed ingevoerd in deze – én andere – sectoren. En wist u dat als ondernemer btw verschuldigd bent over privégebruik van goederen die zakelijk zijn?

De pluspunten van Maasdelta Adviseurs

Omzetbelasting kan ingewikkeld zijn. Dankzij onze gecombineerde kennis ondersteunen we u als beste. Bij Maasdelta Adviseurs werken fiscaal juristen, fiscaal adviseurs, een bedrijfsjurist, een loonbelastingdeskundige en AA-accountants. En zelfs een organisatieadviseur en een subsidieadviseur. We bekijken uw vraag compleet. We adviseren u, zodat u de juiste keuze maakt.

Advies nodig over omzetbelasting?