Financieel Advies - Veelzijdig Administratiekantoor in Rotterdam

Accountant in Rotterdam

Heeft u een eenmanszaak of vof? Dan volstaat meestal een klein administratiekantoor. Maar wordt het groter en ingewikkelder? Dan is het verstandiger een accountant in de arm te nemen. De accountant treedt op als adviseur en hij controleert de jaarrekening. En als dit nodig is, geeft hij een accountantsverklaring af. Voor een AA-accountant met ervaring kunt u terecht bij Maasdelta Adviseurs.

De accountant als adviseur

Onze AA-account adviseert u compleet: op administratief, financieel, bedrijfseconomisch en juridisch advies. Hij heeft ook kennis van onder meer subsidies, kredieten en beleggingen. Daarnaast adviseert de accountant onze administrateurs bij het Inrichten en organiseren van een administratie. Samen begeleiden we de ondernemer bij organisatorische, financiële en fiscale zaken en processen. Onze accountant werkt ook nauw samen met belastingadviseurs, juristen, loonbelastingdeskundigen, organisatieadviseurs en subsidieadviseurs. Want het een heeft altijd gevolgen voor het ander.

Compleet advies

Als administratiekantoor+ hebben we al deze disciplines in eigen huis. Gezamenlijk bekijken we uw vraag van alle kanten. We signaleren de knelpunten en informeren u over de valkuilen. Kortom: we adviseren u compleet.

Drie soorten verklaringen

Onze accountant heeft de kennis en kunde voor het opstellen van Samenstellingsverklaringen, Beoordelingsverklaringen en Accountantsverklaringen: 

Samenstellingsverklaring

Hiermee toont u aan dat bij het opstellen van een jaarrekening een accountant was betrokken. De accountant verklaart dat hij de jaarrekening heeft opgesteld met de gegevens die hij kreeg aangereikt. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de gegevens ligt bij de ondernemer.

De Beoordelingsverklaring

Deze verklaring geeft iets meer zekerheid. De accountant toetst weliswaar niet de administratieve organisatie van de onderneming, maar hij stelt wel dat hij tijdens de cijfer en detailcontroles geen onregelmatigheden heeft ontdekt.

De Accountantsverklaring

Een accountantsverklaring is verplicht als een onderneming controleplichtig is. Dit is het geval als een onderneming twee opeenvolgende boekjaren voldoet aan twee van deze drie voorwaarden:

  • Meer dan 8,8 miljoen euro omzet;
  • Een balanstotaal van meer dan 4,4 miljoen euro;
  • Meer dan 50 werknemers in dienst.
Accountancy via Maasdelta Adviseurs

Accountants moeten bij hun werkzaamheden onafhankelijk opereren. Maasdelta Adviseurs is daarom geen accountantskantoor, maar een administratiekantoor+. Dit houdt in dat we nauw samenwerken met gerenommeerde partners. Dat zijn niet alleen accountants, maar ook fiscaal juristen, fiscaal adviseurs, een bedrijfsjurist, een loonbelastingdeskundige en een AA-accountant. Samen bedienen we u compleet.

Lees meer over:

Behoefte aan de ondersteuning van een accountant?