Aangiften - Veelzijdig Administratiekantoor in Rotterdam

Inkomstenbelasting (IB) voor ondernemers

Iedereen die in Nederland woont betaalt inkomstenbelasting. Veel mensen hoeven geen aangiftebiljet in te vullen, omdat zij in loondienst zijn en er geen bijzonderheden zijn. Maar als ondernemer moet u wel aangifte doen. Ook als u zelf geen ondernemer bent, maar wel winst uit een onderneming krijgt. Denk aan de commanditaire vennoot in een commanditaire vennootschap.

Wanneer bent u een ondernemer?

Een ondernemer is iemand die met kennis, arbeid en kapitaal deelneemt aan het maatschappelijk verkeer, met het doel om winst te maken. Die winst moet ook redelijkerwijs zijn te verwachten. Ook als er sprake is van verlies, kan er toch sprake zijn van ondernemerschap. Let wel: het kan zijn dat u wel voor de btw ondernemer bent, maar dat er voor de inkomstenbelasting sprake is van neveninkomsten.

Wanneer aangifte inkomstenbelasting doen?

Een aangifte inkomstenbelasting is zinvol:

  • als u een eigen woning heeft met een hypotheekschuld;
  • als u alimentatie betaalt aan uw ex-partner;
  • als u vermogen heeft;
  • bij echtscheiding.

Aandachtspunten voor de Directeur Grootaandeelhouder (dga)

Als dga moet u in de aangifte rekening houden met uw aandelen die een zogenoemd aanmerkelijk belang vormen en worden aangegeven in Box 2. Ook heeft u te maken met de Terbeschikkingstelling regeling van Box 1. Deze regeling houdt kortgezegd in dat de inkomsten uit vermogen die u beschikbaar stelt aan uw bv progressief zijn belast voor de Inkomstenbelasting. Denk aan de huuropbrengsten van het pand dat u als dga verhuurt, de rente die u ontvangt op uw vordering op de bv en de eventuele boekwinst bij verkoop van uw bedrijfspand. Maasdelta Adviseurs bekijkt of de situatie optimaal is voor u.

Aangifte op basis van de jaarrekening

We doen uw aangifte inkomstenbelasting op basis van de jaarrekening. Bij het opstellen van de jaarrekening bedenkt de administrateur of dat wat bedrijfseconomisch kan ook fiscaal mogelijk is. Bovendien hebben ondernemers te maken met kosten die zowel een privé- als een zakelijk karakter kunnen hebben. Hoe gaat u om met de internetkosten van uw eigen woning? Wat als u uw praktijk uitoefent vanuit uw woning? Heeft u bij uw woning een apart kantoor? Als ondernemer heeft u recht op diverse ondernemersaftrekken, zoals de zelfstandigenaftrek en de mkb-winstvrijstelling.

De pluspunten van Maasdelta Adviseurs

Een aangifte inkomstenbelasting kan complex zijn. Dankzij onze gecombineerde kennis ondersteunen we u als beste.. Bij Maasdelta Adviseurs werken fiscaal juristen, fiscaal adviseurs, een bedrijfsjurist, een loonbelastingdeskundige en AA-accountants. En zelfs een organisatieadviseur en een subsidieadviseur. We bekijken uw vraag compleet. We adviseren u, zodat u de juiste keuze maakt en niet meer belasting betaalt dan nodig.

Ook uw aangifte inkomstenbelasting laten verzorgen?