Juridisch Advies - Veelzijdig Administratiekantoor in Rotterdam

Bedrijfsjuridisch ondernemersadvies

Als ondernemer loopt u bepaalde risico’s. Dat hoort er nu eenmaal bij. Maar u kunt deze risico’s wel zo veel mogelijk beperken: financieel, juridisch en fiscaal. We hebben de kennis en ervaring om u te adviseren over uw specifieke situatie.

Uw zaken goed geregeld

U en uw onderneming zijn feitelijk twee verschillende rechtspersonen. Daarom moet u een aantal zaken goed regelen. Zoals de beloning voor uw inzet. Bovendien wilt u uw gezin behoeden voor financiële risico’s. Zoals een beslaglegging op uw huis of op roerende zaken. En als u zakelijk schulden maakt, kunt u zelfs worden verplicht om uw huis te verkopen. Kortom: u kunt privé worden aangesproken op uw zakelijk handelen. Verschillende rechtsgebieden kunnen door elkaar heen lopen.

Wat u allemaal bedrijfsjuridisch goed moet regelen

Andere situaties die u bedrijfsjuridisch goed moet regelen:

  • Arbeidsrecht: cao’s, arbeidsovereenkomsten en arbeidsvoorwaarden.
  • Aanstelling en ontslag van medewerkers, ontbinding van arbeidsovereenkomsten en afvloeiingsregelingen.
  • Ondernemingsrecht bij oprichting of wijziging van de bedrijfsvorm van uw onderneming.
  • Ondernemingsrecht bij het aangaan van overnames en overdracht van overnemingen.
  • Ondernemingsrecht bij wijzigingen in de concernstructuur, maatschap, firma en samenwerkingsovereenkomsten.
  • Contractenrecht bij het opstellen van distributie- en licentieovereenkomsten.
  • Huurrecht bij de huur of verhuur van bedrijfs- en woonruimte. En bij andere onroerende zaken, zoals huurprijzen.

Lees meer over:

Behoefte aan bedrijfsjuridisch advies?