Aangiften - Veelzijdig Administratiekantoor in Rotterdam

Vennootschapsbelasting

Runt u een bv, coöperatie of buitenlands vennootschap (Ltd., GmbH, SARL) en is deze gevestigd in Nederland? Dan betaalt u vennootschapsbelasting. Soms geldt dit ook voor een stichting of vereniging. U betaalt in beginsel alleen belastingen over de winst. Maar welke winst? De fiscale winst hoeft immers niet gelijk te zijn aan de commerciële winst. En wist u dat het mogelijk is om uitsluitend een fiscale jaarrekening op te stellen? Dan is er geen verschil tussen de commerciële en de fiscale winst. We adviseren u graag.

Vertrek naar het buitenland

De onderneming en de daadwerkelijke leiding moeten in Nederland zijn gevestigd. Dus stel dat de directeur-grootaandeelhouder (dga) verhuist naar het buitenland. Wat betekent dat dan voor de onderneming en voor de dga? Belangrijke aandachtspunten waarin we u kunnen bijstaan.

Jaarrekening

De aangifte Vbp is gebaseerd op de jaarrekening. Bij het opstellen van deze jaarrekening spelen specifieke fiscale aspecten. Zoals de herinvesteringsreserve, niet-aftrekbare kosten, willekeurige afschrijvingen en het bepalen van het belastbare bedrag. Soms kan fiscale aftrek van niet betaalde rente aftrekbaar zijn, maar de aftrek van betaalde rente weer niet. Is de lening wel zakelijk of is het iets anders, bijvoorbeeld een kapitaalstorting? Hoe dan ook, afspraken moeten altijd een zakelijk karakter hebben.

Stel: u heeft een slecht draaiende bv en wilt geld overstorten van uw privérekening naar de rekening van de BV. Dan kunt u dat geld aanmerken als lening óf als kapitaal. Omschrijft u het als lening, dan moet deze voldoen aan bepaalde voorwaarden, zoals een reëel rentepercentage, een aflossingsverplichting en een zekerheid. Stort u het geld als kapitaal? Dan krijgt u geen rente. En als de bv het niet redt, bent u dat kapitaal kwijt. Bij een lening heeft u altijd nog een vordering op de bv als schuldeiser.

Het burgerlijk wetboek stelt eisen aan de jaarrekening. De administrateur moet bij het opstellen van de jaarrekening in het achterhoofd houden of wat bedrijfseconomisch kan, ook fiscaal mogelijk is.

De pluspunten van Maasdelta Adviseurs

Een aangifte Vennootschapsbelasting kan complex zijn. Bij Maasdelta Adviseurs werken fiscaal juristen, fiscaal adviseurs, een bedrijfsjurist, een loonbelastingdeskundige en AA-accountants. En zelfs een organisatieadviseur en een subsidieadviseur. We bekijken uw vraag compleet. Als veelzijdig administratiekantoor ondersteunen we u als beste. Zodat u niet meer belasting betaalt dan strikt noodzakelijk.

Advies nodig over vennootschapsbelasting?